Home

DETTE WEBSITE NEDLÆGGES VED UDGANGEN AF 2017, GÅ I STEDET TIL MIT NYE WEBSITE:

GOAL:SUSTAIN.DK

Bæredygtighed har altid stået i centrum for mit arbejde lige siden Gro Harlem Brundtland introducerede begrebet i 1987:

 

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

De 17 verdensmål skal medvirke til at løse klodens største udfordringer inden 2030.

 

Kort sagt indebærer de, at alle mennesker skal kunne leve et godt liv nu, og samtidig kunne give en bæredygtig verden videre til de kommende generationer.

 

Virksomheder, institutioner og organisationer er vitale partnere i bestræbelserne på at nå FNs verdensmål. Ved lanceringen bad Ban Ki-moon således virksomheder om at deltage:

 

”Vi beder virksomheder over hele verden undersøge deres bidrag, sætte ambitiøse mål og kommunikere transparent omkring resultaterne." Jeg kan tilføje, at det samme gælder institutioner og organisationer fra globalt til lokalt niveau.

 

Igennem 30 år har jeg arbejdet med bæredygtig udvikling, faktisk lige siden begrebet "bæredygtighed" blev introduceret i Brundtland-rapporten, der udkom i 1987. Den satte for alvor begrebet "bæredygtig udvikling" på den internationale dagsorden.

 

Med FN's vedtagelse af de 17 verdensmål er bæredygtig udvikling blevet præciseret, gjort operationel og målbar.

 

Sammen med Verdensmålskompasset har vi nu de værktøjer og den viden, der gør det muligt at gøre verdensmålene til et stærkt kerneelement i strategi for bæredygtighed.

 

 

En kommunikationsopgave er først løst, når budskabet er forstået, accepteret og blevet handlingsvejledende for målgruppen.

Kontakt

Leif Sønderberg Petersen

Rundholtsvej 26, 2, 3.

2300 København S

Telefon +45 51 86 00 42

Email leif.soenderberg@gmail.com